TULE- JA ELEKTRIOHUTUS 2011 CD SISUKORD
(DOC formaadis dokumendid)

TULEOHUTUS

 1. Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi (ATS) ülevaatuse päevik
 2. Ehitised, mille kohta koostatakse tuleohutusaruanne
 3. Enesekontrolli tuleohutusaruanne
 4. Esmaabi põletuste ja kuumakahjustuste korral
 5. Ettepanek korstnapühkimise kontrollimise käigus avastatud rikkumiste või ohtude kõrvaldamiseks
 6. Evakueerimise skemaatilise plaani koostamise juhend
 7. Juhend ettevõtja registreerimiseks tuleohutuse valdkonnas
 8. Korstnapühkimise akt
 9. Külastaja tuleohutusmeelespea
 10. Laste, õpilaste ja haigete tulekahju korral evakueerimise näidisplaan
 11. Registreerimistaotlus tuleohutuse valdkonnas tegutsemiseks
 12. Tule-ja plahvatusohtliku tegevuse või protsessiga ruumi kohta kehtiv tuleohutusjuhend
 13. Tulekahju korral tegutsemise plaan
 14. Tulekahjuõppuse teoreetilisel osal tutvustatavad tuleohutusalased teemad
 15. Tuleohutusalane juhendamine ja tuleohutusalase täiendusõppe tüüpprogramm
 16. Tuleohutusalase vastutuse määramine ja töötajate tuleohutusalane juhendamine ja täiendõpe kord
 17. Tuletõrjehüdrandi kasutamise akt
 18. Tuletõrjehüdrandi tehnilise seisukorra kontrollimise akt
 19. Tuletöö tegemise koolituse õppekava minimaalne maht ja teemad
 20. Tuletöötunnistus
 21. Vastutavate töötajate ja nende vastutusalade koondloetelu
 22. Üldine tuleohutusjuhend

ELEKTRIOHUTUS

 1. Akt-luba töökoha eraldamiseks ja tööde tegemiseks elektripaigaldistes või nende lähedal
 2. Elektri- ja käidutööde pädevuseksami küsimustiku aluseks olevad normdokumendid
 3. Elektriala esmase pädevustunnistuse avaldus
 4. Elektriala pädevustunnistuse pikendamise avaldus
 5. Elektrikilbi tavakatsete protokoll
 6. Elektriohuteadlikkuse kontrolli protokoll ja tunnistus
 7. Elektripaigaldise erimõõtmiste taotlus
 8. Elektripaigaldise erakorralise tehnilise kontrolli taotlus
 9. Elektripaigaldise kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolli aruanne
 10. Elektripaigaldise kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolli taotlus
 11. Elektripaigaldise kontrollmõõtmise tellimus
 12. Elektripaigaldise korralise kontrolli tellimus
 13. Elektripaigaldise korralise tehnilise kontrolli aruanne
 14. Elektripaigaldise korralise tehnilise kontrolli taotlus
 15. Elektripaigaldise mõõtmiste, teimide ja katsete näidisloetelu
 16. Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus
 17. Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhend
 18. Energiamärgise tellimisvorm
 19. Energiasõnastik
 20. Esmaabi elektriõnnetuste korral
 21. Juhend ettevõtja registreerimiseks tööstuse valdkonnas
 22. Kahjunõude avaldus
 23. Korralduse ja teate vorm
 24. Luba elektripaigaldise kaitsevööndis töötamiseks
 25. Otsest ohtu põhjustavad ja olulised puudused, mille korral elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistust ei väljastata
 26. Pädevuseksami ja pädevustunnistuse avaldus
 27. Pädevustunnistuse taotlemisel elektritööde juhtimiseks ettevalmistava töökogemuse kirjeldus
 28. Pädevustunnistuse ümbervormistamise avaldus
 29. Registreerimistaotlus tegutsemiseks elektritööde tegevusalal
 30. Taotlus elektripaigaldise kaitsevööndis töötamiseks
 31. Taotlus pingesüsteemi muutmiseks
 32. Teatis elektripaigaldise kasutuselevõtu kohta
 33. Teatis elektripaigaldise nõuetekohasuse kohta
 34. Tehnovõrgu ja -rajatise talumise taotluse vorm
 35. Töökäsk-loa vorm